Styrelsen/kontakt

Harri, Henrik, Patrik (Gålö 2018)

Styrelse från och med årsmötet 2019

Ersätt (at) med @. Detta för att undvika spam.

Henrik Wennbeck (ordförande)

Tullinge
Telefon:08-580 83 871
E-post: henrik.wennbeck(at)bredband.net

Harri Kanerva (kassör)

Saltsjö-Boo
Telefon: 08–747 86 87
E-post: info(at)skifte.nu

Patrik Nyberg (ledamot)

Sturefors
Telefon: 070-687 6522
E-post:   pany01(at)handelsbanken.se

Susanne Orgren (ledamot)

Mjölby
Telefon: 0708-410731
E-post:  egebylund (at) gmail.com

Rebecka Johansson (ledamot)

Oskarshamn
E-post: gulliz_becca (at) hotmail.com


Valberedning

Maria Westerberg och Camilla Kanerva.


Postgironummer 29 26 28 -5
Organisationsnummer 802411-2339


Webb

Pia Nyberg: pia (at) pianyberg.se

Print Friendly, PDF & Email