Kvinnohemmet i nöd

Översvämning i Orissa, september 2008

Delstaten Orissa drabbades av hemska översvämningar 19-20 september 2008. Barnhemmet skadades inte men däremot det kvinnohem som ingår i den organisation som barnhemmet ingår i.

Socialarbetaren Akshaya hörde av sig till Sverige om hjälp. Föreningen bestämde sig för att göra en punktinsats mot kvinnohemmet och lyckades samla in pengar så vi kunde skänka 1000 dollar som går till reparationer av kvinnohemmet. Kvinnorna är normalt självförsörjande på grönsaker och frukt men dessa odlingar förstördes i vattenmassorna.

Under en period kunde kvinnorna inte bo på undervåningen så de fick flyttas upp en våning eller evakueras. Akshaya skriver att när människorna försökte hjälpa till i en annan stad (Bihar) drabbades de själva av översvämningarna.

It was just like rivers become sea in two days. Flood water devasted 6 districts of Orissa. Now there thousands of people are staying under the open sky.”

 

Akshaya vid översvämningen

Marken för självhushållningen

 

Vägarna förstörda

 

Vattnet har orsakat sprickor i den nybyggda byggnaden

 

Situationen december 2008

I samband med egna adoptionsresor gjorde några medlemmar från föreningen ett besök på kvinnohemmet för att se med egna ögon hur översvämningen drabbat dem.

 

Det är svårt att förstå att det är samma vägar och fält som på bilderna ovan.

 

Kvinnorna som bor på hemmet gör det av många olika anledningar; på grund av att familjerna har övergivet dem, att de har fått barn som ogift och/eller har utsatts för brott. En del bor där också på grund av psykisk ohälsa och får hjälp av psykologer och läkare.

 

Gallret är för att skydda kvinnorna, inte stänga dem inne.

 

Långt därborta skymtar floden som var källan till översvämningen

 

Personalen är mycket tacksamma för de pengar vi kunde skänka från föreningen. Det täcker inte alla behov men hjälper en bit på vägen. Idag kan de använda lokalerna och odlingarna har börjat ta fart men det är viktigt att reparationsarbete utförs så det inte ytterligare förstörs.

Print Friendly, PDF & Email