Hur blir jag medlem?

Medlemsavgiften per år är 200 kr/familj eller 100 kr för enskild person, oförändrat sedan år 2001.

Anmälan görs genom inbetalning till föreningens Plusgiro 29 26 28-5, ange namn och att ni är en ny medlemsfamilj.

Därefter skickar du följande uppgifter till henrik.wennbeck@bredband.net

 • Ditt namn/familjs namn
 • Adress
 • Telefon
 • Mejl
 • Om du eller ditt barn varit adopterad:
  • Vad var det indiska namnet?
  • Vem var housemother?
  • Vilket år föddes barnet?
  • Vilket år kom barnet till Sverige?

Har ni flera barn från Basundhara skriver du givetvis allas barns uppgifter.

Vårt verksamhetsår löper från 1 april – 31 mars. Efter vårt årsmöte i juli skickas inbetalningskort ut för pågående år.

Print Friendly, PDF & Email