Historik och syfte

Föreningen bildades år 2001 i Saltsjöbaden, på initiativ av Harri och Camilla Kanerva.

De första barnen från Basundhara kom till Sverige år 1992, och fram till 2012 har drygt 100 barn kommit. Föreningen har ca 50 medlemsfamiljer.

Föreningen har två syften;

1. Det första är att främja gemenskapen mellan medlemmar som adopterats, adopterat eller avser att adoptera från barnhemmet Basundhara. Detta sker på den sommarträff som föreningen arrangerar en helg varje sommar, samt via BasundharaBladet, mail, vår hemsida och Facebooksida. Styrelsen för även ett register över alla Basundharabarn, som underlättar när/om det blir aktuellt för barnet att söka efter sina vänner från tiden på barnhemmet.

2. Föreningens andra syfte är att ekonomiskt eller på annat sätt stödja verksamheten på barnhemmet Basundhara och/eller i delstaten Orissa, Indien som främst riktar sig till barn eller ungdomar. Från föreningens bildande till och med december 2012 har vi kunnat skicka hela 140 000 kronor till Basundhara. Sedan tre år tillbaka bistår vi deras skolprojekt.

Här hittar du föreningens Stadgar.

Vill du bli medlem? Klicka här.

Print Friendly, PDF & Email