Varför har vi inget 90-konto?

Anledningen till att föreningen inte har ett så kallat 90-konto är helt enkelt kostnaden. Det kostar 5 000 kr i öppningsavgift och sedan minst 5 000 kr i årsavgift. Den högsta summa som föreningen totalt skickat under ett och samma år är 40 000 kr och då tycker vi att avgiften är orimligt hög för oss.

Svensk insamlingskontroll säger i sina regler att högst 10% ska gå till skälig administration.

Av föreningens insamlade slantar går 100 % till bistånd. Detta är möjligt eftersom familjernas medlemsavgifter gott och väl täcker alla kostnader för administration. Det blir faktiskt även ett överskott från medlemsavgifterna och även detta går till bistånd. Allt arbete i föreningen sker ideellt.

Kontakta gärna vår kassör för en fullständig redovisning.

Priser nämnda ovan är från 2012.

 

Vi får alltid kvitto av barnhemmet för det vi ger.

Print Friendly, PDF & Email