Basundharabladet

Basundharabladet postas till våra medlemmar 1-2 gånger om året.

Här är texten från vårt senaste:

~¨ ~¨~¨~¨~¨~¨~

BasundharaBladet nr 1/2013

 

Hej alla Basundharavänner!

 

Årsmöte och sommarträff

Sommarträffen 2013 (inkl. årsmöte) kommer att ske 19-21 juli på Ulvön, utanför Ljungskile i Bohuslän. Inbjudan har gått ut via mail, men ni hittar den även på vår hemsida. Vår förhoppning är att kunna upprepa succén med att hyra in en indisk danslärare. Vi har äskat pengar ur en fond, och det ser positivt ut så här långt. Mer info kommer senare.

Bistånd

Tack vare alla generösa bidrag kunde vi i november 2012 skicka hela 40.000 kronor till Basundharas skolprojekt. Bidragen har strömmat in från medlemmar, medlemmars släkt, vänner och kollegor, från biståndsförsäljning och lotterier samt annonser på vår hemsida. Föreningen fortsätter oavbrutet att samla in pengar och…

…vårt mål är att i slutet på detta år kunna skicka 50.000 kronor!

 

Basundhara

I ett mail till ordförande, daterat 2013.03.26, skriver föreståndarinnan Saila bland annat följande;

”Jag är verkligen ledsen för att mitt svar till dig dröjt, men det fanns en särskild anledning. Bostadshuset till barnen har varit under uppbyggnad. Gradvis har våra krav uppfyllts, och sedan den 15:e januari kan barnen glädjas åt sitt eget boende. För närvarande ryms 60 stycken barn i de olika klasserna, några få kommer utifrån.

Den 24:e mars organiserade barnen och personalen skolans årliga evenemang med fritidsaktiviteter som sång, dans, yoga, drama och lekar med sociala budskap. Priser delades ut till vinnarna inom sport, frågetävlingar, debatter och pedagogiska föreställningar.

Ännu viktigare är att en av eleverna, Nilu Patra, har deltagit i en nationell yoga-tävling som hölls i Hoisar Pur i Punjab, där hon vann 5:e pris. Men inte bara det, samma flicka är utvald till att få delta i en internationell yoga-tävling i Taipei, Taiwan i oktober. Just nu arbetar vi för att hennes medverkan ska bli verklighet.

Barnen utvecklas bättre och bättre tillsammans med sina ämneslärare. De kommer från en bakgrund med absolut ingenting, och de kämpar verkligen hårt för att komma i nivå med andra, men det är svårt att nå framgång. Det är vår ”vision and mission” att hjälpa dem med att bygga upp sina liv, så att de inte ska behöva nekas någonting av det goda i samhället. Vi hoppas på det bästa. Oavsett vilka resultat vi kan uppnå, är vi oerhört tacksamma över ert bemödande, hjälp och engagemang för dessa barn.

Denna vecka kommer jag att be rektor skicka dig en lägesrapport och foton från det nya huset och det årliga evenemanget på skolan.

Vänlig hälsning

Saila”

www.basundhara .se

Vår hemsida är klar i sin struktur och vi har fyllt på material under de flesta rubriker. Dock ska en hemsida hållas levande och där kan vi alla hjälpa till. Välkommen med bidrag.

På hemsidan finns lösenordsskyddade sidor. Där hittar ni bland annat familjefoton från sommarträffarna. Maila webbmaster för användarnamn och lösenord pia@pianyberg.se

 

Facebook

Föreningen finns som en grupp på Facebook med namnet ”Basundharas vänner”. Där tipsar vi varandra om t.ex. böcker och arrangemang med anknytning till Indien. Dessutom finns nu en sluten ungdomsgrupp (från 13 år) ”Unga med Indien i våra hjärtan” där ett par vuxna ur föreningen fungerar som administratörer.

 

Ungdomsarbete – från åk 7

Vid nästa års sommarträff kommer någon speciell aktivitet att anordnas för att stötta ungdomarna i deras lära-känna-process. Kom med förslag!

 

Återresa

Har ni gjort en återresa till Indien som ni vill låta barnen (och vuxna) ta del av? Kanske på vår hemsida, öppet eller lösenordsskyddat? Kanske i mail eller som bildspel/berättelse på sommarträffen? Hör av er till styrelsen!

 

Medlemsregister

En gång per år skickas till alla medlemmar per post (inte mail) en medlemsförteckning. De familjer som inte finns med har antingen valt att inte medverka på listan eller så har de inte skickat in sitt skriftliga medgivande. Kontakta Laila om du vill finnas med på listan laila.bystrom@spray.se

 

Medlemsinformation

En del av informationen läggs ut på hemsidan, så gå gärna in där regelbundet. Med jämna mellanrum kommer även info via mail, så har ni aldrig sett till något behöver ni skicka er rätta mailadress till Laila. Kanske vill fler i familjen också få mail? Höra av er.

 

Medlemsavgift

Barnen växer och vardagen fylls med allehanda aktiviteter. Att delta i föreningens träffar känns kanske inte så aktuellt. Men fortsätt gärna att vara passiv medlem i föreningen, låt er medlemsavgift bli bistånd tillbaka till det barnhem där era barn levde sina första år, och där personalen med små resurser fortsätter att göra ett enastående arbete för de barn som finns kvar. Varje krona gör nytta! Medlemsavgiften (200 kronor/familj) har varit oförändrad sedan föreningen bildades för 12 år sedan.

Vi vet heller aldrig när/om våra barn kommer att känna ett behov av att leta efter sina rötter. Då finns föreningen här som ett unikt hjälpmedel att enkelt kunna hitta sin barndomskamrat från Basundhara, en liten pusselbit i livet.

 

Vill du vara med?

Tycker du att arbetet i föreningen känns spännande och vill delta mer aktivt? Har du någon speciell erfarenhet eller kunskap som du vill dela med dig av? Har du synpunkter på något som hittills inte varit så bra? Vad nytt kan vi införa och vad skulle vi kunna förändra? Vill du tipsa om eller hålla i någon speciell aktivitet på sommarträffen? Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Obs! Ditt engagemang innebär inte att du måste sitta i styrelsen.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 April 2013

 

Print Friendly, PDF & Email