Utan namn

För att tacka vår tidigare ordförande Laila Byström för många års arbetsinsats i föreningen har vi en specialvecka 15-21 oktober när vi alla lägger ner lite extra krut på att samla in pengar till Basundhara.

Detta beslutades på årsmötet i somras och vårt mål är att samla in så vi kan skicka ner minst 40,000kr ”som vanligt” i december.

Hjälp oss hjälpa! Betala in på postgironummer 29 26 28 -5 och märk betalningen med ditt namn och ”bistånd”.

Vårt organisationsnummer är 802411-2339. Mer om föreningen läser du på vår hemsida. 

Slutligen: Vi är en liten men viktig förening som håller ihop historien och kontakten med Basundhara och varandra. Våra gåvor möjliggör även insatser för de barn som blivit kvar utan föräldrar. Jag bifogar Årsmötesprotokollet nedan och vill påminna såväl mötesdeltagarna som er som av olika anledningar inte kunde delta om att vi fattade ett beslut om att vecka 45 (14-21 oktober) skulle vi tillsammans fokusera på en insamlingsinsats.Vi valde denna vecka för att ära Lailas stora insatser i föreningen då det är i samband med hennes födelsedag också. Grattis Laila!! Vi diskuterade att var och en kunde efter egen förmåga bistå. Ideer som dryftades var bland annat. Loppis av urvuxna kläder/leksaker, samla pantburkar, knacka dörr, rena gåvor från nära och kära, kanske skicka ut en uppmaning på facebook etc. Låt oss samla fler ideer på Facebook tex. Maila gärna mig snarast om någon har en god ide att delge alla. Lycka till!

 

Lämna en kommentar