Tidigare projekt

Nedan ser du i omvänd kronologisk ordning vad föreningen bidragit med:

December 2009 Lekhallen i bruk av barnen

I lekhallen

Lekhallen i bruk december 2009

September 2009 Lekhallen var äntligen klar och Maria Suarez från Adoptionscentrum skickade bilder.

Leksaker

Lekhallens entré

April 2009 Personal från Adoptionscentrum besökte Basundhara och rapporterade att bygget med lekhallen fortskred. Saila räknade med att det ska vara klart hösten 2009 och hälsade att de ämnade följa de rekommendationer om inredning och pedagogik som de fått från Sverige.

December 2008 I december åkte två familjer ner i egna adoptionsärenden och kunde samtidigt överlämna två checkar från vår förening till Basundhara.En check på 10 000 kr gick till det fortsatt byggandet av lekhallen.

En annan check på 6 000 kr gavs till stöd för återupbyggnad av kvinnohemmet som blivit förstört i en översvämning hösten 2008. Se mer här.

Bygget igång 2008

Maj 2008 Föreningen hjälpte barnhemmet ekonomiskt med uppbyggnaden av en ny lekhall. I maj 2008 kunde vi skicka en check på 20 000 kr direkt till barnhemmet med hjälp av en familj som hämtade sitt barn.

Kvitto från barnhemmet på vårt bistånd

2004 – 2005 Föreningen skänkte 14 000 kr för inköp av sängar och madrasser till både spädbarn och lite äldre barn.

Soudamini vid de nya sängarna 2005

2003 Vi bistod Basundhara med 6 000 kr i samband med den katastrofala cyklonen som drabbade delstaten Orissa 2003. Då gjorde de, som alltid, en beundransvärd och snabb insats för befolkningen som drabbats. Listan visar vad som har delats ut och till vem.Följande bilder är när Saila med personal från Basundhara delar ut mat och mediciner efter cyklonen. Se mer här.

Saila på båten med hjälp till de drabbade 2003

 

Print Friendly

The forecast for Cuttack, India by WP Wunderground